Ostutingimused

AV Records OÜ registrikoodiga 11386681, Palumetsa tee 1a Haabneeme Viimsi v. 74001 Harjumaa, edaspidi „Müüja“ ja klient, kes vormistab ostu AV Records e-poes aadressil www.pood.avrecords.ee, tuvastades ennast sisestades tellimusele enda isikuandmed, edaspidi „Ostja“, sõlmisid käesoleva  lepingu e-poes sõlmitavate ostu-müügi tehingutele kehtivate tellimistingimuste osas  alljärgnevalt:

1.      Üldsätted.

1.1.    Müüja müüb ja Ostja ostab AV Records e-poes müüdavaid kaupu. Müüja ja Ostja juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja muudes õigusaktidest ning e-poe ostu-müügilepingu üldtingimustes kokkulepitust.

1.2.    Müüjal on õigus mistahes hetkel  teha parandusi pakutavatesse e-poe kaupade valikusse. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta ostu-müügilepingu üldtingimusi ilma, et tal oleks kohustus sellest eelnevalt Ostjale teada anda.

2.       Hinnad

2.1.    Kõik  hinnad e-poes on antud eurodes ja sisaldavad  Eesti Vabariigi käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes olevaid kauba hindasid.

3.       Ostukorv ja tellimuse vormistamine.

3.1.    Kauba ostmiseks tuleb  Ostjal valitud kaup lisada ostukorvi. Ostukorvis olevate toodete arvu võib  muuta.

3.2.    Tellimuse vormistamise jätkamiseks tuleb Ostjal  lisada enda täpsed kontaktandmed ja valida makseviis.

3.3.    Ostjal tuleb kinnitada oma nõusolekut AV Records e-poe ostu-müügilepingu üldtingimustega märkides linnukese märkeruutu ja esitada tellimus.

3.4.    Tellimus, mis on esitatud kuid  5 päeva jooksul tasumata tühistatakse.

4.       Tellimuse eest tasumine.

4.1.    AV Records e-poes on  Ostajal võimalik valida erinevate makseviiside vahel.

4.2.    Toodete eest on võimalik tasuda:

4.2.1.  Arvega

4.2.2.  Pangaülekandega

 Ostja tellimuse korrektselt Müüjani jõudmise korral saadab müüja  vastava kinnituse Ostja e-mailile.

4.4.    Valides makseviisiks  arve, saadetakse Ostjale e-postiga ettemaksu arve,  mille   tasumist eeldab  Müüja  5 päeva jooksul. Kui ettemaksu arve ei ole 5 päeva jooksul tasutud, loeme seda Ostja sooviks ostust loobuda ning tühistame Ostja tellimuse.

5.       Kohaletoimetamise aeg ja tingimused

5.1.    Peale ostu-müügilepingu  jõustumist ja ostu sooritamist toimub kauba komplekteerimine ja kohaletoimetamine.

5.2.    Ostu komplekteerimine ja väljasaatmine toimub 2 - 7 tööpäeva jooksul, alates arve laekumisest AV Records arveldusarvele.

5.3.    Juhul, kui Ostja tellimust ei ole võimalik Müüjast mitte olenevatel põhjustel täita, võetakse Ostjaga ühendust ja pakutakse alternatiivseid võimalusi või tagastatakse  tasutud summa viivitamata  kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

5.4.    Ostja saab valida järgnevate  kauba kättetoimetamise viiside seast:

5.4.1. Tulla ise kaubale järgi või leppida Müüjaga kokku kauba üleandmise koht ja aeg.

5.4.1.1. Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Ostjale, isikuttõendava dokumendi esitamisel. Kui Ostja soovib, et kauba saab kätte kolmas isik, tuleb sellest müüja eelnevalt maili teel informeerida.

5.4.2.  Kaup saadetakse SmartPostiga (Eesti ja Soome piires) Ostja poolt valitud pakiterminali. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.

5.4.2.1. SmartPostiga on võimalik saata tellimusi mille kogukaal ei ületa 25kg ning mis kvalifitseeruvad mõõtmete ja kaalu poolest.

5.4.3.   Kaup saadetakse kullerfirmaga (Eesti ja Euroopa Liidu piires). Kauba kullerile üleandmisel, võtab kullerfirma ostjaga ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.

5.4.4.    Kaup saadetakse Omnivaga Ostja poolt valitud pakiterminali. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.

5.4.4.1. Omivaga on on võimalik saata tellimusi mille kogukaal ei ületa 30kg ning mis kvalifitseeruvad mõõtmete ja kaalu poolest

6.       Lepingust taganemine.

6.1.    Ostjal on õigus peale kauba tellimist ja tasumist kuid enne kauba kohaletoimetamist, tühistada oma tellimus. Selleks tuleb saata esimesel võimalusel vastavasisuline teada e- mail aadressile  info@avrecords ja oma soovist  teada anda.  Saadetud mailis tuleb näidata tellimuse/arve number mida soovitakse tühistada ja Ostja kontaktandmed.

6.2.    Ostja poolt tasutud summa kantakse üle samale arveldusarvele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates tellimuse tühistamisest teadasaamisest.

7.       Taganemisõigus

7.1.    Ostjal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

7.2.    Tähtaeg algab päevast, millal kaup  Ostjani jõudis.

7.3.    Kui Ostja soovib lepingust taganeda tuleb selleks  14 päeva jooksul täita taganemisavalduse vorm.

7.4.   Ostjal tekib kohustus  tagastada kaup Müüjale  viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest.

7.5.   Lepingust taganemist tõendab Ostja.

7.6.   Tagastatav kaup peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

7.7.   Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab Ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on  kasutanud muu viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja tingimustes, võib kaupa käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu seda lubatakse tavapäraselt teha poes.

7.8.   Kaubatagastamisega seotud  otsesed kulud kannab ostja va juhul, kui tagastatav kaup  on defektiga või ei vasta tellitule.

7.9.   Lepingust taganemisel tagastab AV Records Ostjale kõik viimaselt saadud summad  sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist)  viivitamata kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba jõudmisest Müüja kauplusesse.

7.10.   AV Records on õigus rakendada kauba tagastamisel  käsitlustasu kuni 10 eurot, mis arvestatakse maha tagastatavast ostusummas.

7.11.   Raha kantakse üle samale arveldusarvele, kust toimus selle laekumine.

7.12.  Taganemisõigus ei laiene audio- ja videosalvestiste puhul, mille ümbrise on Ostja avanud.

8.       Pretensioonide esitamise kord.

8.1.    AV Records vastutab e –poest müüdud  toodete  lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale vastavalt VÕS §-le 218 lg 2.

8.2.    Puuduste ilmnemisel peab ostja hiljemalt kahe kuu jooksul teatama müüjale kauba mittevastavusest lepingutingimustele.

8.3.    Pretensioon tuleb esitada soovitavalt kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

8.3.1.      Pretensioonis tuleb ära tuua:  tarbija nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev,  kauba või teenuse puudus, ettevõtjale esitatav nõue,  viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile ja lisada selle koopia kaebusele.

8.4.    Kui ostetud kaup ei  vasta  lepingutingimustele, võib Ostja nõuda Müüjalt toote parandamist või asendamist puudusteta toote vastu.

8.5.    Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või toote parandamisega/asendamisega põhjustatakse tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi,  on tarbijal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.

8.6.    AV Records  ei vastuta järgmistel juhtudel:

8.6.1.  kauba halvenemine/kahjustamine on põhjustatud ostja poolt

8.6.2.  puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel

8.6.3.  Kauba  normaale füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

9.       Isikuandmete kaitse

9.1.    Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel või püsikliendiks registreerumisel.

9.2.    Registreeritavate andmete hulka kuuluvad: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni number, ostu saatmise aadress, linn, postiindeks, riik, e poe ostu-müügilepingu üldtingimustega  nõustumine, uudiskirja saamisega nõustumine.

9.3.    AV Records ei avalda Ostja  isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Ostjale kohaletoimetamiseks.

9.4.    Samuti on Ostjal õigus kontrollida teda puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvalda oma isikuandmed registrist.

10.   Vastutus

10.1. AV Records  poolt lepingutingimuste süülise rikkumise korral on Ostjal õigus nõuda AV Records'ilt talle vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist ning  on lisaks õigus nõuda endale tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist.

10.2. AV Records  ei ole vastutav muude Ostjal  tekkida võivate kahjude eest ega ole muuhulgas kohustatud hüvitama saamatajäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kulu või kasumi vähenemist, äriühingu osa või aktsia või ettevõtte väärtuse vähenemist või muid sarnaseid kahjusid.

10.3. AV Records ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaolust mida AV Records ei saanud mõjutada.

10.4. Kohustuste rikkumine asjaoludel, mida on põhjustanud vääramatu jõud, loetakse vabandatavaks ja see ei too kaasa vastutust.

11.   Erimeelsused

11.1. AV Records e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

11.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

 

AV Records © 2021